یکشنبه ششم تیر 1389
دفاع کردن در زمانی که برتری عددی از لحاظ نفرات داخل زمین

با تیم حریف است وما مجبوریم با تعداد کمتری نسبت به  تیم حریف

بازی را ادامه دهیم ونتیجه بازی را حفظ کنیم و شاید بتوانیم از ضد

حمله نیز سود ببریم لذا  مجبور به رعایت نکات ذیل میباشیم:

۱) حفظ خونسردی و آرامش

۲) هوشیاری و تمرکز لازم روی توپ

۳) ارتباط کلامی وغیر کلامی

۴) تعویض به موقع در صورت لزوم

نوشته شده توسط احسان باغبان زاده در 20:39 با موضوع: | لینک ثابت |