یکشنبه ششم تیر ۱۳۸۹
دفاع کردن در زمانی که برتری عددی از لحاظ نفرات داخل زمین

با تیم حریف است وما مجبوریم با تعداد کمتری نسبت به  تیم حریف

بازی را ادامه دهیم ونتیجه بازی را حفظ کنیم و شاید بتوانیم از ضد

حمله نیز سود ببریم لذا  مجبور به رعایت نکات ذیل میباشیم:

۱) حفظ خونسردی و آرامش

۲) هوشیاری و تمرکز لازم روی توپ

۳) ارتباط کلامی وغیر کلامی

۴) تعویض به موقع در صورت لزوم

نوشته شده توسط احسان باغبان زاده در 20:39 با موضوع: | لینک ثابت |